Política de Privacitat

Termes sobre la protecció de dades:A l’efecte del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de C.G. Creacions Gràfiques, S.A .(en endavant CeGe), amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres demandes). Mitjançant l’emplenament i l’enviament del corresponent formulari, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CeGe. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a CeGe, amb adreça al c/ Ciutat d’Asunción, 42 – 08030 Barcelona, o mitjançant el següent formulari. En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà d’obtenir, amb caràcter previ a la seva inclusió, el seu consentiment i informar-los de tots els termes continguts en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.