Desplegables

Mostrari de vernissos per a fusta

A project of Vernissos for Bruguer

Client goals

El client desitja disposar d'un mostrari que simuli la fusta envernissada amb els diferents vernissos de la seva gamma, segons com s'apliqui i la tipologia de cada un.

TECNIcart® Solution

Gràcies a la innovadora tecnologia d'impressió TECNIcart, hem aconseguit reproduir per Bruguer l'efecte que té sobre la fusta cada vernís en funció de com s'aplica.Aquest element de comunicació comercial és molt eficaç per mostrar el resultat final del producte. És molt més eficient en costos i molt més ràpid de produir que les tradicionals solucions amb mostres reals envernissades. 
[gallery link="none" columns="1" size="full" ids="5631,5636"]