Ceràmica i materials sintètics

Quan es presenta la necessitat de mostrar fidelment com són les nostres creacions de paviments, recobriments ceràmics o materials sintètics que no tenen un color llis i uniforme, fins a dia d’avui, només hi havia una opció: utilitzar peces reals presentant-les en carpetes, displays o qualsevol tipus de suport capaç d’aguantar un material amb aquestes característiques de pes, volum i rigidesa, per aconseguir un mostrari. Això implica costos alts i temps llargs, impossibilitat de mostrar tota una col•lecció en un mateix mostrari, caríssims costos d’enviament i de protecció de les peces per la seva fragilitat. TECNIcart proporciona la màxima fidelitat de color i textura als seus mostraris, sense necessitat de confeccionar-los amb aquestes mostres de producte real.

Avantatges

Aparença i sensació de realitat en els materials quant a color i textura, reproduint els acabats (brillant, mat…) i la textura característica de cada producte: llis, amb relleu, granulat, amb borada diferenciant la seva textura, etc.

Sistema basat en la impressió gràfica, sense cap limitació ni a la creativitat ni al disseny.

Temps de producció molt més curts.

Mostraris molt més lleugers que permeten mostrar tota la gamma i que redueixen dràsticament els costos d’enviament.

Costos i temps de producció molt inferiors als dels mostraris que utilitzen peces reals, convertint-los en eines comercials eficaces.

ceramica